et hebben of zijn van een hoogbegaafd kind is behalve heel leuk en positief ook een uitdaging. In tegenstelling tot wat veel gedacht wordt, komen deze kinderen er niet 'vanzelf wel'. Hoogbegaafde kinderen vinden in meer of mindere mate diverse issues op hun weg naar een gelukkig en bevredigend leven. Zo zijn er bijvoorbeeld maar weinig mensen die net zo snel en creatief kunnen denken als zij. Hoogbegaafde kinderen voelen zich daardoor vaak niet begrepen en kunnen gevoelens van eenzaamheid krijgen. Of zij reageren juist door zich aan te passen aan de omgeving. Dat kunnen ze vaak zo knap dat al snel niemand meer doorheeft hoe begaafd het kind is, waardoor dit kind ook niet meer op het eigen, hoge, niveau aangesproken wordt.

Ieder kind heeft er recht op om te leren en op zijn of haar eigen niveau aangesproken te worden. Helaas is niet iedere school, leerkracht en/of ouder in staat om dit te bieden. Aan de andere kant is er gelukkig steeds meer kennis beschikbaar over de juiste begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Deze begeleiding kan zich richten op de thuissituatie of juist op de schoolsituatie. Dat is afhankelijk van de behoefte van het kind.

www.iqkind.nl beschikt over kennis en ervaring rond het opvoeden en opleiden van hoogbegaafde kinderen en biedt behalve een luisterend oor ook praktisch advies.

Deze website is in ontwikkeling en vanaf 1 september 2012 kunt u hier meer informatie vinden. Bovendien kan vanaf die datum gebruik gemaakt kunnen worden van de aangeboden diensten voor ouders en leerkrachten.
Heeft u nu al vragen, neemt u dan contact op met drs. Annick Hanekroot via info@iqkind.nl

Everyone is a genius.